mer info

Losvik Bygg AS er en allsidig entreprenør.

Med høy teknisk kompetanse og lang erfaring innen prosjektstyring er vi en viktig samarbeidspartner.

Kombinasjonen av kompetanse og erfaring gjør at vi kan utføre det meste av bygningstekniske

oppgaver.

Gjennom konstruktiv dialog legger vi grunnlaget for en gjensidig forståelse for fleksible løsninger.

Resultatet er en sikker og effektiv gjennomføring av alle arbeidsoppgaver.

Vi koordinerer alle nødvendige ressurser for utvikling og ferdigstilling av store prosjekter.

Vår referanseliste inkluderer bland annet skoler, sykehjem, boligblokker, barnehager, kaianlegg,

rehabilitering, ombygging og tilbygg.

Vi har fullt utstyr for kjerneboring og betongsaging.

send inn henvendelse her