Sentrumsgården

Innvendig rehabilitering av 1. etg samt skifting av ventilasjonsanlegg.

Villa Furugården

Rehabilitering av eksisterende bygg samt nybygg av omsorgsbolig

Polarkraft

Oppussing av kontorer med mer for Polarkraft.

HRS

Nybygging av tilbygg til eksisterende kontorbygg.

Havnens Hus

Innvendig rehabilitering av alle etasjer.