Prosjekt beskrivelse

Rehabilitering av eksisterende bygg samt nybygg av omsorgsbolig

Prosjekt detaljer

Kontraktsstandar:

NS 8497, totalentreprise

Kontraktssum:

50,7 mill. inkl. mva

År:

2015-2016

Byggetid:

1,5 år