Prosjekt beskrivelse

Innvendig rehabilitering av 1. etg samt skifting av ventilasjonsanlegg.

Prosjekt detaljer

Kontraktsstandar:

NS8406 Hovedentreprise

Kontraktssum:

12,5 mill. inkl. mva

År:

2019-2020

Byggetid:

8 måneder