Om Losvik Bygg AS

Losvik Bygg AS ble etablert i 1980 og har gjennom hardt arbeid og nøktern drift gradvis vokst til en solidbedrift. Vi nyter i dag stor tillit i markedet og har erfaring med de fleste typer oppdrag inne bygg oganlegg. Vår referanseliste favner en allsidig virksomhet - skoler, sykehjem, boligblokker, barnehager,kaianlegg, forsikringsjobber, byggeprosjekter for privatmarkedet og ombygging. Losvik Bygg AS tilbyr ogsåglass og solskjerming til det offentlige markedet og privatmarkedet

.Losvik Bygg er en allsidig entrepenør med bred kompetanse. Foruten utvikling og gjennomføring avoffentlige prosjekter, utfører vi en rekke oppdrag for næringsliv og en del for privatpersoner. Losvik ByggAS er sentralgodkjent for ansvarsrett og medlem av en rekke sentrale fagorganisasjoner - NordnorskeEntrepenørers Servieorganisasjon (NESO), Byggenæringens Landsforening (BNL), Entrepenørforeningen -Bygg og Anlegg (EBA) og Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).

Selskapet består av dyktige medarbeidere med høy byggteknisk kompetanse og lang erfaring.Gjennom konstruktiv dialog legger vi grunnlaget for en gjensidig forståelse for fleksible løsninger.Resultatet er en sikker og effektiv gjennomføring av alle arbeidsoppgaver.

Vi er en totalentrepenør med kapasitet til å utvikle og gjennomføre omfattende byggeprosjekter. Medhøy teknisk kompetanse og bred erfaring innen prosjektstyring koordinerer vi alle nødvendige ressurserfor utvikling og ferdigstilling av store prosjekter. Gjennom nært samarbeid med arkitekter og tekniskekonsulenter, definerer vi rammene for et vellykket prosekt. For den bygningstekniske oppføringen har viegne fagarbeidere, og ved behov leier vi inn dyktige underentrepenører for ferdigstilling av komplettebygg.Losvik Bygg AS legger stor vekt på at brann- og lydkrav blir overholdt.

Allsidighet er vår styrke! Kombinasjonen av høy kompetanse og lang erfaring, gjør at vi kan utføre detmeste av bygningstekniske oppgaver. Dette innebærer alt fra enkle oppdrag og delentrepriser, tilkrevende totalentrepriser innen bygg og rehabilitering.

prosjekter