97535120
  
Millerjordneset 8, 8520 Ankenesstrand. - Postadresse: Pb. 17, 8501 Narvik

Logo_2.png

Om oss

Losvik Bygg AS ble etablert i 1980 og har gjennom hardt arbeid og nøktern drift gradvis vokst til en solid bedrift. Vi nyter i dag stor tillit i markedet og har erfaring med de fleste typer oppdrag inne bygg og anlegg.
Vår referanseliste favner en allsidig virksomhet - skoler, sykehjem, boligblokker, barnehager, kaianlegg, forsikringsjobber, byggeprosjekter for privatmarkedet og ombygging.
Losvik Bygg AS er en allsidig entrepenør med bred kompetanse. Foruten utvikling og gjennomføring av offentlige prosjekter, utfører vi en rekke oppdrag for privatpersoner og næringsliv.
Losvik Bygg AS er sentralgodkjent for ansvarsrett og medlem av en rekke sentrale fagorganisasjoner - Nordnorske Entrepenørers Servieorganisasjon (NESO), Byggenæringens Landsforening (BNL), Entrepenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) og Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).

 Kvalitet

Selskapet består av dyktige medarbeidere med høy byggteknisk kompetanse og lang erfaring.
Gjennom konstruktiv dialog legger vi grunnlaget for en gjensidig forståelse for fleksible løsninger. Resultatet er en sikker og effektiv gjennomføring av alle arbeidsoppgaver.
Vi har hele tiden fokus på leveringsdyktighet. Dette betyr at vi skal tilfredsstille kundenes individuele krav og forventninger til kvalitet, leveringstid og kostnader.

Prosjektstyring

Losvik Bygg AS er en totalentrepenør med kapasitet til å utvikle og gjennomføre omfattende byggeprosjekter. Med høy teknisk kompetanse og bred erfaring innen prosjektstyring, er vi en viktig samarbeidspartner for offentlige myndigheter og andre store utbyggere.
Vi koordinerer alle nødvendige ressurser for utvikling og ferdigstilling av store prosjekter. Gjennom nært samarbeid med arkitekter og tekniske konsulenter, definerer vi rammene for et vellykket prosekt. For den bygningstekniske oppføringen har vi egne fagarbeidere, og ved behov leier vi inn dyktige underentrepenører for ferdigstilling av komplette bygg.
Losvik Bygg AS legger stor vekt på at brann- og lydkrav blir overholdt.

Allsidighet

Selv om vi gjennomfører omfattende prosjekter for store offentlige kunder, er det like viktig for oss å utføre oppdrag for privatpersoner og bedrifter. Hos Losvik Bygg AS er ingen oppgaver for små - vi ønsker å være en fleksibel problemløser for alle kunder.
Allsidighet er vår styrke! Kombinasjonen av høy kompetanse og lang erfaring, gjør at vi kan utføre det meste av bygningstekniske oppgaver. Dette innebærer alt fra enkle oppdrag og delentrepriser, til krevende totalentrepriser innen bygg og rehabilitering.

Vi har fullt utstyr for kjerneboring og betongsaging.